1 - 2

CARTELS
FULLETS
CATÀLEGS
Per anunciar amb eficàcia i diversitat, actes, festes, etc. els cartells són el mitjà que millor s’adapta a les vostres exigències, amb uns terminis de realització curts i per a tots els pressupostos. El fullet és l’element més simple i eficaç per a la publicitat directa, permet arribar al públic objectiu amb un alt nivell de seguretat. Catàlegs per adreçar-vos als vostres clients o per dotar d’instruments de venda a la vostra xarxa comercial. Podem ajudar-vos a ordenar el seu contingut, elaborar maquetes prèvies,  muntar textos, etc i controlar tot el procés d’impressió fins a entregar el catàleg acabat.